tisdag 23 september 2014

Världshaven
Världshaven


Huvudbibliotekets höstutställning


Tillsammans täcker världshaven 71 % av jordens yta (81 % på södra halvklotet, medeldjupet är 3729 meter. Tidiga insatser inom havsforskningen gjordes av Gustaf Ekman (1852-1930) och Otto Pettersson (1848-1941), som tillsammans genomförde en detaljerad studie av Östersjöns botten.

Oceanografiska institutet i Göteborg grundades 1938 av Otto Petterssons son Hans Pettersson (1888-1966). Han ledde 1947-1948 Albatross-expeditionen, som undersökte bottensediment och förekomsten av radioaktivitet i världshaven. Marin kemi är sedan flera år ett vitalt forskningsområde vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Den amerikanska marinbiologen Rachel Carson (1907-1964) varnade 1951 med boken The Sea Around Us (Havet) för den snabbt ökande miljöförstöringen i haven, en bok som 1962 följdes av Silent Spring (Tyst vår), två tillsammans starkt ljudande väckarklockor.

Flera internationella överenskommelser har inriktats mot att hindra fortsatta katastrofer i världshaven, både i fråga om miljöföroreningar och överfiskning.

Utställningen visar ett urval böcker och publikationer, som behandlar olika aspekter på världshaven.
                                                                        Jan Hult - maj 2002