måndag 2 december 2013

Ivar Tengbom (1878-1968)

Huvudbiblioteket har just nu en utställning om den svenske arkitekten Ivar Tengbom, känd för att bland annat ha ritat Stockholms konserthus, Svenska institutet i Rom och Tändstickspalatset i Stockholm. 


Ivar Tengbom studerade vid Chalmers och på Kungliga konstakademien som han lämnade 1901 med kunglig medalj. Därefter följde studieresor till Danmark 1903 och Frankrike 1905-06. Från 1906 hade Tengbom eget arkitektkontor. 1916-20 var han professor vid konsthögskolan, och 1924-36 generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen. Tengbom var preses i konstakademien 1943-53 och slottsarkitekt vid Stockholms slott 1922-58 och Drottningholms slott 1922-59.

Tillsammans med kompanjonen Ernst Torulf deltog Tengbom åren 1903-12 i en rad tävlingar som betydde genombrottet för nationalromantiken, bland annat Engelbrektskyrkan 1906, andra pris Borås rådhus 1907 och Högalidskyrkan 1911 där de segrade.
Central Hall palace in Stockholm (8272692863)
Stockholms konserthus
1920 vinner han tävlingen om Stockholms konserthus. Konserthuset som uppfördes 1924-26 var en manifestation för den nya klassicismen i Sverige vid denna tid, internationellt uppmärksammad som Swedish grace.

Tandstickspalatset 2008
Tändstickspalatsets entré
Följande år var Tengbom flitigt anlitad.  Han ritade flera byggnader för Stockholms enskilda bank (1915), Handelshögskolan (1925) och Tändstickspalatset för finansmannen Ivar Kreuger (1928). I början av 1930-talet hade han liksom kollegan Gunnar Asplund svängt över till en stram funktionalism, där Esselte-huset vid Vasagatan (1928-34), City-palatset vid Norrmalmstorg (1930-32), Himmelfärdskyrkan i Höganäs, tobaksmonopolet vid Maria Bangata (1917-22) samt Åtvidabergshuset (1942-44) gäller som främsta exempel. 

Bland övriga verk märks; två högreståndsvillor i Diplomatstaden i Stockholm (1914-19) och Spenshults sanatorium i Halland (1913). 1917 slutfördes byggnationen av Bolltorps sanatorium utanför Alingsås, ritat på uppdrag av Älvsborgs landsting. Även Svenska institutet i Rom (1938-41), Värmekyrkan i Norrköping, och en byggnad i kvarteret Kåkenhus i Norrköpings industrilandskap och vattentornet i Sundbyberg hör till Tengboms verk. 
Bonnierskrapan Stockholm
Bonnierhuset
Ett av hans sista stora arbeten var Bonnierhuset i Stockholm som han genomförde tillsammans med sonen Anders Tengbom efter första pris i arkitekttävlingen 1937. 1947-49 genomförde han en stor omgestaltning av Skara domkyrka, där ett genomgripande tema var att inredningsdetaljer från olika epoker skulle komplettera och samspela med varandra i kyrkorummet. Detta i bjärt kontrast till den tidigare historicerande traditionen, bl.a. representerad av Helgo Zettervall.

Ivar Tengbom invaldes 1925 som ledamot av ingenjörsvetenskapsakademien, och promoverades 1957 till teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola.

Källa: Wikipedia

För frågor om utställningen är du välkommen att kontakta Svante Strand.