måndag 30 juni 2014

BibliotekshistoriaBibliotek i dåtid, nutid, framtid


En sommarutställning i juni, juli, augusti

 
I början av 200-talet f.Kr. grundades ett stort bibliotek i Alexandria i Egypten. Det kom att rymma över en halv miljon bokrullar, innan de flesta förstördes vid en brand år 48 e.Kr. Under 2002 kommer ett nytt stort Alexandriabibliotek att invigas.
Före Gutenberg var böcker oerhört dyrbara, och i de medeltida universitetens bibliotek var de därför ofta fastkedjade vid läspulpeter och hyllor.
 
Från ett medeltida bibliotek

Med folkskolans införande i Sverige 1842 ökade läskunnigheten mycket snabbt, och folkbibliotek började införas i många städer och byar i landet. Det Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg, invigt 1897, var Sveriges första folkbiblioteksbyggnad.

 

Att skapa biblioteksbyggnader har ofta lockat framstående arkitekter. Internationellt känt är Stockholms Stadsbibliotek (1928) skapat av Gunnar Asplund (1885-1940).  
Chalmers Huvudbibliotek (1961) är ett verk av
Melchior Wernstedt (1886-1973), professor i arkitektur vid Chalmers.


Av varje i Sverige tryckt skrift skall, sedan 1661, ”pliktexemplar” sändas till Kungl. Biblioteket (KB) i Stockholm och några andra arkivbibliotek. Motsvarande lagar gäller i de flesta andra länder. 

Det moderna forskningsbiblioteket är direkt uppkopplat till databaser och andra vetenskapliga bibliotek i hela världen.                                                  

Texten sammanställd av Jan Hult i juni 2002
                                                         
    


Skiftet från en pappersbaserad informationsförsörjning till en elektronisk är mycket tydlig på biblioteken. I en värld där fysiska exemplar spelar en allt mindre roll har biblioteken på mycket kort tid kunnat tillgängliggöra stora mängder information.  Där Chalmers bibliotek för 20 år sedan hanterade runt 250 000 fysiska enheter i sitt system kan vi idag tillhandahålla information om mer än 500 miljoner verk och åtkomst till mer än 160 miljoner. Dessa är tillgängliga dygnet runt oavsett bibliotekets öppettider.
                                                                                                                       Daniel Forsman, juni  2011 

"Sök i Chalmers biblioteks samlingar"