måndag 5 maj 2014

Hugo HammarHugo Hammar 1864 – 1947

   
Hugo Gillis Hammar föddes på Öland, tog studenten i Kalmar och gick sedan två år som plåtslagerielev vid Kockums varv i Malmö. Höstterminen 1885 antogs han som elev vid Kungl. Skeppsbyggeriskolan i Göteborg. Den överfördes två år senare till Chalmers, och så kom Hugo Hammar att 1888 bli den förste som tog examen som skeppsbyggnadsingenjör från Chalmers.
Hans första arbete, som plåtslagare och senare som ritare vid ett brittiskt varv, följdes av sex år i USA med konstruktionsarbete för marinfartyg. År 1896 återvände han till Göteborg för anställning vid Lindholmens varv. Tio år senare köpte han, tillsammans med en kollega, Göteborgs Mek. Verkstad, som 1917 bytte namn till Götaverken.
 

Pansarskeppet Sverige, sjösatt 1915, blev ett elddop för varvet. Under första världskriget byggdes tankfartyg och dieselmotorer. Götaverken blev, under Hammars ledning Sveriges största skeppsvarv. Han tog initiativet till Statens Skeppsprovningsanstalt SSPA vid Chalmers.

Som en av Sveriges stora industrimän valdes han till ledande poster, bl.a. i Verkstadsföreningen och Industriförbundet. Politiskt var han liberal och tog tidigt ställning mot nazismen.

publicerad 1945


Hugo Hammars memoarer, Från Ölands Alvar till livets (1937) och Som emigrant i USA (1938), kompletterades 1994 av den postumt utgivna I den svenska sjöfartsnäringens tjänst (red. Lars Olsson). 


Texten sammanställd av Jan Hult.