onsdag 27 november 2013

Falu koppargruva - Kopparberget

Utställning Huvudbiblioteket september-november 2013

Falu gruva stora stöten panorama 2012
Stora stöten och dagbrottet
Falu koppargruva har uppförts på Unescos världsarvslista över minnesmärken (kultur- eller naturobjekt) som bedömts vara värda att för all framtid skydda och levandegöra, den s.k. världsarvslistan.
Malmbrytning i Falun var i gång redan på 1200-talet. Den äldsta handling där Kopparberget omnämns är ett brev daterat 16 juni 1288.
Under stormaktstiden kom gruvan att få en ökande betydelse för statens finanser. Tidvis inträffade ras, det mest dramatiska 1687. Då bildades den enorma öppning, kallad Stora stöten, som är avbildad på baksidan av 500-kronorssedeln.

Falu koppargruva
Stora stöten

Där visas också Christopher Polhems uppfordringsverk med linor gjorda av oxhudar. Namnet falukorv är en påminnelse om att man tog vara på oxköttet.

Linné besökte gruvan vid Stora Kopparberget under sin Dalaresa 1734, men han blev förskräckt: ”Utur denna grufvan steg up en stadig rök, hwilken med hela grufvans beskaffenhet lärde oss förstå, att hela helwites beskrifning, af theologis gifwen att imprimera i den säkra människans förstånd, är tagen utur denna eller dylika grufvor.”

Gruvgång
Gruvan och kopparsmältverken i Falun skapade med tiden behov av ingenjörsutbildning. Falu Bergsskola, grundad 1819, blev Sveriges första civila tekniska högskola. Brytningen av kopparmalm upphörde 1992 på grund av minskande lönsamhet. Den äldsta delen av gruvan visas för besökare, och är ett i dag mycket populärt turistmål 
 

Texten sammanställd av Jan Hult.